@article{Añaños:94162,
   author    = "Añaños, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Publicitat, Relacions Públiques i
           Comunicació Audiovisual) and Mas Parera, M. Teresa
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) and Estaún,
           Santiago (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Atenci%C3%B3n%20y%20Reactancia%20de%20la%20Sobreimpresi%C3%B3n%20Publicitaria&sc=1&ln=ca">Atención
           y Reactancia de la Sobreimpresión Publicitaria</a>",
   note     = "Grupo de Investigación en Psicología y Comunicación
           Publicitaria",
}