@article{94175,
   author    = "Riera, Carme",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Dedicat%C3%B2ria%20de%20Carme%20Riera%20a%20Jos%C3%A9%20Agust%C3%ADn%20Goytisolo&sc=1&ln=ca">Dedicatòria
           de Carme Riera a José Agustín Goytisolo</a>",
   month    = "mar",
   year     = "1988",
   note     = "El títol del llibre està imprès.",
}