@article{97437,
   author    = "Goytisolo, José Agustín",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Carta%20manuscrita%20de%20Jos%C3%A9%20Agust%C3%ADn%20Goytisolo%20a%20Ayl%C3%ADn%20Goytisolo&sc=1&ln=ca">Carta
           manuscrita de José Agustín Goytisolo a Aylín
           Goytisolo</a>",
   year     = "1997",
   note     = "Esborrany d'una carta que volia enviar a Aylín Goytisolo,
           Isabel Cubelo i a Rafael Goytisolo. Parla dels orígens de
           la seva família, i té relació amb les cartes GoyC_3188 i
           GoyC_3191.",
}