@article{Calsina:97962,
   author    = "Calsina, Àngel and Calsina i Ballesta, Àngel 
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Matemàtiques)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Un%20model%20de%20din%C3%A0mica%20de%20poblacions%20per%20a%20l%27an%C3%A8mia%20apl%C3%A0stica&sc=1&ln=en">Un
           model de dinàmica de poblacions per a l'anèmia
           aplàstica</a>",
}