@article{XarlesRibas:97976,
   author    = "Xarles Ribas, Francesc Xavier (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Matemàtiques)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=De%20Pit%C3%A0gores%20a%20Fermat%20un%20viatge%20a%20trav%C3%A9s%20de%20l%27aritm%C3%A8tica&sc=1&ln=ca">De
           Pitàgores a Fermat : un viatge a través de
           l'aritmètica</a>",
}