@article{98107,
   author    = "Arespa, Marta (Universitat de Barcelona. Departament de
           Teoria Econòmica) and Xarxa de Referència en Economia
           Aplicada (XREAP)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Macroeconomics%20of%20extensive%20margins%20a%20simple%20model&sc=1&ln=ca">Macroeconomics
           of extensive margins : a simple model</a>",
   year     = "2011",
}