@article{98112,
   author    = "Ferri Vidal, Antoni (Universitat de Barcelona. Departament
           d'Econometria) and Guillén, Montserrat (Universitat de
           Barcelona. Departament d'Econometria) and Bermúdez, Lluís
           (Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica
           Financera i Actuarial) and Xarxa de Referència en Economia
           Aplicada (XREAP)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Solvency%20Capital%20estimation%20and%20Risk%20Measures&sc=1&ln=ca">Solvency
           Capital estimation and Risk Measures</a>",
   year     = "2012",
}