000098281 001 __ 98281
000098281 005 __20160417190748.0
000098281 024 8_ $9 scholar $9 primocentral $9 driver $a oai:ddd.uab.cat:98281
000098281 035 __ $a oai:www.recercat.cat:2072/199667
000098281 041 __ $a cat
000098281 080 __ $a 004
000098281 100 1_ $a Labrador San José, Conchi
000098281 245 10 $a Implantació de l'administració electrònica als ajuntaments
000098281 260 __ $c 2011
000098281 300 __ $a 74 p.
000098281 500 __ $a Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.
000098281 520 __ $a Aquesta memòria descriu com la llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, és el punt de partida de la transformació de les administracions públiques, entre elles els ajuntaments, cap a l'administració electrònica. La implantació del projecte descrit s'ha portat a terme amb la perspectiva que la simplificació, normalització i homogeneïtzació dels processos administratius ha de ser el primer pas a realitzar. Posteriorment hem d'ajudar a l'ajuntament a avançar cap al seu propi model d'administració electrònica i, assolir així, els objectius de millorar la gestió interna i prestar un servei òptim i de qualitat a la ciutadania. Finalment hem d'establir un sistema que permeti realitzar el seguiment i avaluació de les actuacions vinculades a l'Administració Electrònica implantada que ens permetrà, a l'equip de treball, adequar i reajustar l'estratègia de l'ajuntament als objectius establerts, trobant eixos de millora i legitimant la presa de decisió.
000098281 520 __ $a Esta memoria describe como la ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, es el punto de partida de la transformación de las administraciones públicas, entre ellas los ayuntamientos, hacia la administración electrónica. La implantación del proyecto descrito se ha llevado a cabo con la perspectiva de que la simplificación, normalización y homogeneización de los procesos administrativos es el primer paso a realizar. Posteriormente hemos de ayudar a los ayuntamientos a avanzar hacia su propio modelo de administración electrónica y lograr así, los objetivos de mejorar la gestión interna y prestar un servicio óptimo y de calidad a la ciudadanía. Finalmente hemos de establecer un sistema que permita realizar el seguimiento y evaluación de las actuaciones vinculadas a la Administración Electrónica implantada que nos permitirá, al equipo de trabajo, adecuar y reajustar la estrategia del ayuntamiento a los objetivos establecidos, encontrando ejes de mejora y legitimando la toma de decisión.
000098281 520 __ $a The law of June 11th, 2007, on electronic access to public services, is the starting point for the transformation of the current government, including municipalities, into an electronic administration. To this end, the implementation of this project should be carried out with the view that simplification, standardization as well as uniformity of the administrative processes, are the first steps to perform. In addition, we assist council to advance to their own model of e-government and thus achieve the objectives of improving internal management and providing an optimal service and quality to the public. Finally, we establish a system to track and evaluate the activities related to electronic administration that will allow us to adapt and adjust the strategy to achieve the specific goals of the council, by finding areas for improvement and therefore legitimizing decisions.
000098281 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: $u http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
000098281 546 __ $a Català.
000098281 650 __ $a Internet en l'administració pública
000098281 650 __ $a Administració municipal -- Processament de dades
000098281 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
000098281 700 1_ $a López Peña, Antonio M., $e dir. $q (Antonio Manuel), $u Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació
000098281 710 1_ $9 115 $a Universitat Autònoma de Barcelona. $b Escola d'Enginyeria
000098281 762 18 $w hdl_2072_4160
000098281 856 40 $3 Projecte $p 74 $s 4958844 $u http://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2011/hdl_2072_199667/PFC_ConchiLabradorSanJose.pdf
000098281 856 42 $3 Adreça alternativa $u http://hdl.handle.net/2072/199667
000098281 980 __ $a TRERECPRO $b UAB