@article{98285,
   author    = "Florensa Rodríguez, Clara and Tabernero Holgado, Carlos
           and Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis
           d'Història de les Ciència",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Estudi%20del%20tractament%20de%20la%20teoria%20de%20l%27evoluci%C3%B3%20a%20La%20Vanguardia%20Espa%C3%B1ola%20entre%20el%201939%20i%20el%201978&sc=1&ln=ca">Estudi
           del tractament de la teoria de l'evolució a La Vanguardia
           Española entre el 1939 i el 1978</a>",
   year     = "2010",
}