@article{98289,
   author    = "Checa Gámez, Daniel and Ocampo Pérez, Jesús Ramón and
           Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Estudio%20de%20par%C3%A1metros%20circuitales%20de%20resonadores&sc=1&ln=ca">Estudio
           de parámetros circuitales de resonadores</a>",
   year     = "2011",
   note     = "Aquest document conté originàriament altre material i/o
           programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i
           Tecnologia.",
}