000098290 001 __ 98290
000098290 005 __20160417190748.0
000098290 024 8_ $9 scholar $9 primocentral $9 driver $a oai:ddd.uab.cat:98290
000098290 035 __ $a oai:www.recercat.cat:2072/199422
000098290 041 __ $a cat
000098290 080 __ $a 621.3
000098290 100 1_ $a Badia Vilaró, Joan
000098290 245 10 $a Holografia de microones en banda X
000098290 260 __ $c 2011
000098290 300 __ $a 94 p.
000098290 520 __ $a Aquest projecte es basa, en el disseny i construcció d'una aplicació directa de l'holografia de microones. Està compost per el disseny d'un sistema el qual és capaç de mesurar la potència que arriba a un sistema d'antenes receptores al travessar un obstacle i posteriorment, mitjançant una sèrie de passos que caracteritzen l'holografia, el que permet és, recuperar una imatge virtual de l'obstacle en qüestió el qual s'ha volgut holografiar. Aquest sistema s'ha elaborat mitjançant un motor rotatori i posteriorment lineal per fer l'escaneig de potència. Primerament el que s'ha dut a terme és una simulació de com el sistema es comportaria en un entorn ideal i posteriorment, s'ha dut a la realitat amb un sistema el qual ens ha permès fer una comparació amb els resultats obtinguts en la simulació. Finalment es mostren els resultats sobre la seva viabilitat.
000098290 520 __ $a Este proyecto se basa en el diseño y construcción de una aplicación directa de la holografía de microondas. Está compuesto por el diseño de un sistema el cual es capaz de medir la potencia que llega a un sistema de antenas receptoras al atravesar un obstáculo y posteriormente, mediante una serie de pasos que caracterizan la holografía, lo que permite es, recuperar una imagen virtual del obstáculo en cuestión que se ha querido holografiar. Este sistema se ha elaborado mediante un motor rotacional y posteriormente lineal para hacer el escaneo de potencia deseado. En primer lugar, lo que se ha llevado a cabo es una simulación de cómo el sistema se comportaría en un entorno ideal y posteriormente, se ha llevado a la realidad con un sistema el cual nos ha permitido hacer una comparación con los resultados obtenidos en la simulación . Finalmente se muestran los resultados sobre su viabilidad.
000098290 520 __ $a This project is based on the design and construction of a direct application of microwave holography. It consists of designing a system capable of measuring the power received when the power emitted passes through an obstacle, and then, with a serie of steps that characterize the holography, a virtual image of the obstacle has been recovered. This system has been developed with a rotational and then with a linear motor, for the desired power scan. First, a simulation has been performed of how the system would behave in an ideal location and then, it has been brought to reality with a system which has allowed us to make a comparison with the results obtained in the simulation. Finally, results are shown of its viability.
000098290 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: $u http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
000098290 546 __ $a Català.
000098290 650 __ $a Holografia
000098290 650 __ $a Holografia -- Processament de dades
000098290 650 __ $a Microones
000098290 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
000098290 700 1_ $a Marín García, Jordi
000098290 710 1_ $9 115 $a Universitat Autònoma de Barcelona. $b Escola d'Enginyeria
000098290 762 18 $w hdl_2072_4394
000098290 856 40 $3 Projecte $p 94 $s 3712037 $u http://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2011/hdl_2072_199422/PFC_JoanBadiaVilaro.pdf
000098290 856 42 $3 Adreça alternativa $u http://hdl.handle.net/2072/199422
000098290 980 __ $a TRERECPRO $b UAB