@article{98290,
   author    = "Badia Vilaró, Joan and Marín García, Jordi and
           Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Holografia%20de%20microones%20en%20banda%20X&sc=1&ln=ca">Holografia
           de microones en banda X</a>",
   year     = "2011",
}