@article{98292,
   author    = "Guerrero Rubio, Enric and Seco Granados, Gonzalo and
           Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Caracteritzaci%C3%B3%20estad%C3%ADstica%20dels%20pics%20de%20correlaci%C3%B3%20a%20GPS&sc=1&ln=en">Caracterització
           estadística dels pics de correlació a GPS</a>",
   year     = "2011",
}