000098295 001 __ 98295
000098295 005 __20160417190748.0
000098295 024 8_ $9 scholar $9 primocentral $9 driver $a oai:ddd.uab.cat:98295
000098295 035 __ $a oai:www.recercat.cat:2072/199563
000098295 041 __ $a spa
000098295 080 __ $a 621.3
000098295 100 1_ $a Izquierdo Fernández, Jonatan
000098295 245 10 $a Controladores PI con acción de reset
000098295 260 __ $c 2011
000098295 300 __ $a 74 p.
000098295 520 __ $a El control automàtic exerceix un paper important en molts processos de la industria. Cada un dels sistemes de control requereix d'un controlador, la majoria dels quals són del tipus PI. L'objectiu d'aquest projecte es investigar tècniques que permetin superar les limitacions que tenen els controladors PI lineals. En la resposta d'un sistema de control es poden distingir dues tasques diferents: El seguiment a un canvi d'entrada o consigna correspon a la tasca de servo, mentre que el rebuig a pertorbacions correspon a la tasca de regulatori. Al típic esquema de control realimentat, aquestes dues tasques estan enfrontades, és a dir, una millora a la tasca de servo implica un empitjorament a la tasca de regulatori i a l'inversa. Això suposa un problema al rendiment del sistema, així com la necessitat d'establir un cert compromís entre les dues tasques. El que es pretén en aquest projecte es implementar senzilles regles de control no lineal amb la finalitat de millorar el rendiment del sistema i evitar la necessitat d'establir un compromís entre les dues tasques. Així, es pretén superar les limitacions que aquest té, obtenint controladors PI alternatius fàcilment sintetitzables.
000098295 520 __ $a El control automático desempeña un papel importante en muchos procesos de la industria. Cada uno de los sistemas de control requiere de un controlador, la mayoría de los cuales son de tipo PI. El objetivo de este proyecto es investigar técnicas que permitan superar las limitaciones que tienen los controladores PI lineales. En la respuesta de un sistema de control se pueden distinguir dos tareas diferentes: El seguimiento a un cambio de entrada o consigna corresponde a la tarea de servo, mientras que el rechazo a perturbaciones corresponde a la tarea de regulatorio. En el típico esquema de control realimentado, estas dos tareas están enfrentadas, es decir, una mejora en la tarea de servo implica un empeoramiento en la tarea de regulatorio y a la inversa. Ello supone un problema en el rendimiento del sistema, así como la necesidad de establecer un cierto compromiso entre las dos tareas. Lo que se pretende en este proyecto es implementar sencillas reglas de control no lineal con la finalidad de mejorar el rendimiento del sistema y evitar la necesidad de establecer un compromiso entre las dos tareas. Así, se pretende superar las limitaciones que éste tiene, obteniendo controladores PI alternativos fácilmente sintetizables.
000098295 520 __ $a Automatic control plays an important role in many industrial processes. Each of control systems require a controller most of which are PI. The purpose of this project is to investigate techniques to overcome the limitations of linear PI controllers. In the response of a control system it can be differentiated two different tasks : the tracking of the reference signal is up to the task of servo, while the rejecting of the disturbances corresponds to the regulatory task. In the typical feedback control scheme, these two tasks are conflicting, that is to say, an improvement in the servo task involves a deterioration in the work of regulatory and inversely. That is a problem in system performance and the need to establish a compromise between the two tasks. The aim of this project is to implement simple rules of nonlinear control in order to improve system performance and avoid the need for a compromise between the two tasks. It seeks to overcome the limitations that it has. obtaining easily synthesized alternative PI controllers.
000098295 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: $u http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
000098295 546 __ $a Castellà.
000098295 650 __ $a Controladors PID
000098295 650 __ $a Control automàtic
000098295 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
000098295 700 1_ $a Alcántara Cano, Salvador
000098295 710 1_ $9 115 $a Universitat Autònoma de Barcelona. $b Escola d'Enginyeria
000098295 762 18 $w hdl_2072_4394
000098295 856 40 $3 Projecte $p 74 $s 1018979 $u http://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2011/hdl_2072_199563/PFC_JonatanIzquierdoFernandez.pdf
000098295 856 42 $3 Adreça alternativa $u http://hdl.handle.net/2072/199563
000098295 980 __ $a TRERECPRO $b UAB