@article{98311,
   author    = "de la Torre Mckinney, Judith and Fonollosa Pla, Vicent,
           dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Medicina) and Segarra Medrano, Alfons, dir. (Vall d'Hebron
           Hospitals) and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Medicina",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Cistatina%20C%20como%20nuevo%20marcador%20del%20Filtrado%20Glomerular%20en%20poblaci%C3%B3n%20seleccionada&sc=1&ln=ca">Cistatina
           C como nuevo marcador del Filtrado Glomerular en población
           seleccionada</a>",
   year     = "2012",
}