@article{98312,
   author    = "Company Balsalobre, Marc and González Nuñez, José Luis
           and Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Credit%20consulting%20an%C3%A0lisi%20de%20l%27amortitzaci%C3%B3%20anticipada%20de%20cr%C3%A8dits%20mitjan%C3%A7ant%20el%20VAD&sc=1&ln=ca">Credit
           consulting : anàlisi de l'amortització anticipada de
           crèdits mitjançant el VAD</a>",
   year     = "2012",
}