000098380 001 __ 98380
000098380 005 __20160415102546.0
000098380 024 8_ $9 scholar $9 driver $9 artpubuab $a oai:ddd.uab.cat:98380
000098380 035 __ $9 articleid $a 20133294n7p58
000098380 041 __ $a eng
000098380 100 __ $a Yuen Wai, Helena $u The University of Hong Kong
000098380 245 1_ $a A Journey Across rivers and lakes : a look at the Jianghu in Chinese Culture and Literature
000098380 242 01 $a Recorrido por ríos y lagos : una mirada al 'Jianghu' intraducible en la Cultura y la Literatura Chinas.
000098380 242 01 $a Un Viatge a través de rius i llacs : una mirada a l'intraducible 'Jianghu' dins de la Cultura i Literatura Xinesa.
000098380 242 01 $a Bidaia ibai eta lakuetan zehar : Txinako Kultura eta Literaturako 'Jianghu' itzulezinaren inguruan
000098380 520 3_ $a This paper sets out to explore the possibility as well as the impossibility of representing a seemingly untranslatable term: jianghu, which literally means “rivers and lakes” in the Chinese language. The paper discusses how the term evolves almost like an organic entity of its own, stretching from Chinese literature, cinema to the everyday use of the term as slangs and idioms. By looking at how the term is translated from one language to another, from an ancient context to a (post)modern context, and further away from one generation to another, this paper attempts to study the process of adaptation and translation beyond a linguistic scope, but towards a broader field of literary, cultural and film studies. The paper also examines how the process of translating, adapting and imagining jianghu can be deemed a manifestation of the Derridian concept of “supplementarity”.
000098380 520 3_ $a Este trabajo pretende explorar la posibilidad y, al mismo tiempo, la imposibilidad, de representar un término aparentemente intraducible: jianghu, que significa, literalmente, «ríos y lagos» en chino. El trabajo comenta cómo el término evoluciona casi como una entidad orgánica en sí misma, que va desde la literatura china y el cine al uso cotidiano del término en jergas y refranes. Al analizar cómo se traduce el término de un idioma a otro, de un contexto antiguo a un contexto (pos)moderno, y de una generación a otra, este trabajo pretende estudiar el proceso de adaptación y traducción más allá de un ámbito lingüístico para incluir el ámbito más amplio de los estudios literarios, culturales y cinematográficos. El papel analiza además cómo el proceso de adaptación, traducción e imaginación de jianghu puede considerarse manifestación del concepto derridiano de «suplementariedad».
000098380 520 3_ $a Aquest article vol explorar la possibilitat, així com la impossibilitat de representació de jianghu  (??), terme xinès aparentment intraduïble que significa, literalment, “rius i llacs”. L’article analitza la seva evolució cap a una entitat quasi orgànica en ella mateixa, que es projecta des del camp de la literatura i el cinema xinesos cap a un ús quotidià del terme, dins de l’argot i les expressions idiomàtiques. Observant la traducció del terme d’una llengua a una altra, d’un context antic a un context postmodern i d’una generació a una altra, aquest article vol examinar el procés d’adaptació i traducció més enllà del camp de la lingüística, situant-se dins de l’àmbit dels estudis literaris, cinematogràfics i culturals. Finalment, l’article proposa, a partir del procés de traducció, adaptació i conceptualització de jianghu, la possibilitat de considerar-lo una manifestació del concepte derridià de “suplementarietat”.
000098380 520 3_ $a Artikulu honek itzulezina omen den termino bat adierazteko posibilatea edo ezintasuna ikertzea du helburu, jianghu terminoa alegia, txineraz hitzez hitz “ibaiak eta lakuak” esan nahi duena. Artikuluan zehar terminoa bere baitango entitate organiko bat bailitzan nola eboluzionatu duen aurkezten da. Izan ere, txinatar literatura eta zinematik eguneroko hizkuntzako argot eta esamoldeetara hedatu da. Terminoa hizkuntza batetik bestera, antzinako testuingurutik testuinguru (post)modernora eta, are gehiago, belaunaldi batetik bestera itzultzeko moduari erreparatuta, artikuluak moldaketa eta itzulpen prozesua ikertzen du eremu linguistikoaz haratago, literatura, kultura eta zine ikasketen arloei begira. Horrez gain, jianghu terminoaren itzulpen, moldatze eta iruditze prozesua Derridak aurkeztutako “osagarritasuna” kontzeptuaren adierazpentzat har daitekeela azaltzen da.
000098380 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. $u http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
000098380 546 __ $a Anglès
000098380 599 __ $a recerca
000098380 653 1_ $a Jianghu
000098380 653 1_ $a Chinese Literature
000098380 653 1_ $a Translation
000098380 653 1_ $a Adaptation
000098380 653 1_ $a Imagination
000098380 653 1_ $a Supplementarity
000098380 653 1_ $a Literatura china
000098380 653 1_ $a Traducción
000098380 653 1_ $a Adaptación
000098380 653 1_ $a Imaginación
000098380 653 1_ $a Suplementariedad
000098380 653 1_ $a Literatura xinesa
000098380 653 1_ $a Traducció
000098380 653 1_ $a Adaptació
000098380 653 1_ $a Imaginació
000098380 653 1_ $a Suplementarietat
000098380 653 1_ $a Txinatar literatura
000098380 653 1_ $a Itzulpena
000098380 653 1_ $a Moldaketa
000098380 653 1_ $a Irudimena
000098380 653 1_ $a Osagarritasuna
000098380 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000098380 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000098380 773 __ $g Núm. 7 (2012), p. 58-71 $t 452 F : revista de teoría de la literatura y literatura comparada $x 2013-3294
000098380 856 40 $p 14 $s 797039 $u http://ddd.uab.cat/pub/452f/452f_a2012n7/452f_a2012n7p58iENG.pdf
000098380 973 __ $f 0058 $l 71 $n 7 $x 452f_a2012n7 $y 2012
000098380 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b 452F