@article{Moore:98583,
   author    = "Moore, Emilee (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de didàctica de la llengua, la literatura i les
           ciències socials)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Panel%20la%20Etnograf%C3%ADa%20Socioling%C3%BC%C3%ADstica%20enfoques%20y%20resultados%20Panel%202%20la%20etnografia%20socioling%C3%BC%C3%ADstica%20resultados%20Using%20interview%20data%20to%20explore%20the%20co-construction%20of%20adult%20students%E2%80%99%20identities&sc=1&ln=ca">Panel
           : la Etnografía Sociolingüística : enfoques y resultados.
           Panel 2 : la etnografia sociolingüística : resultados.
           Using interview data to explore the co-construction of adult
           students’ identities</a>",
}