@article{NarcisoPedro:98599,
   author    = "Narciso Pedro, Laia (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament d’Antropologia Social i Cultural)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Revisant%20els%20objectius%20de%20l%E2%80%99acad%C3%A8mia%20Les%20refer%C3%A8ncies%20sobre%20immigraci%C3%B3%20negroafricana%20a%20Espanya%20i%20Catalunya&sc=1&ln=ca">Revisant
           els objectius de l’acadèmia. Les referències sobre
           immigració negroafricana a Espanya i Catalunya</a>",
}