@article{Cirurgia:99063,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina.
           Unitat Docent Vall d'Hebron ",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Cirurgia&sc=1&ln=en">Cirurgia</a>
           [<a title="Course ID"
           href="/search?f=codiassignatura&p=29086&sc=1&ln=en">29086</a>]",
   year     = "2011",
   note     = "Segon quadrimestre",
}