@article{AlberichiMariné:99115,
   author    = "Alberich i Mariné, Joan (Institut Emperador Carles
           (Barcelona))",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Tradici%C3%B3%20cl%C3%A0ssica%20en%20alguns%20espais%20p%C3%BAblics%20del%20barri%20barcelon%C3%AD%20de%20Sants&sc=1&ln=ca">Tradició
           clàssica en alguns espais públics del barri barceloní de
           Sants</a>",
}