@article{PomerMonferrer:99121,
   author    = "Pomer Monferrer, Lluís (Universitat de València)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Innovaci%C3%B3%20educativa%20a%20l%E2%80%99assignatura%20de%20Llat%C3%AD%20dels%20graus%20de%20Filologia&sc=1&ln=ca">Innovació
           educativa a l’assignatura de Llatí dels graus de
           Filologia</a>",
}