@article{Puigvert:99132,
   author    = "Puigvert, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=L%E2%80%99avaluaci%C3%B3%20per%20compet%C3%A8ncies%20en%20les%20activitats%20d%E2%80%99aprenentatge%20del%20nou%20grau%20en%20Estudis%20Cl%C3%A0ssics&sc=1&ln=ca">L’avaluació
           per competències en les activitats d’aprenentatge del nou
           grau en Estudis Clàssics</a>",
}