@article{99139,
   author    = "Colomer, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de
           les Ciències Socials)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=School%20and%20Immigration%20welcoming%20Literature&sc=1&ln=ca">School
           and Immigration : welcoming Literature</a>",
}