@article{TorresCapell:99163,
   author    = "Torres Capell, Manuel de (Universitat Politècnica de
           Catalunya)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Sobre%20el%20Pla%20Metropolit%C3%A0&sc=1&ln=ca">Sobre
           el Pla Metropolità</a>",
}