@article{Font:99164,
   author    = "Font, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Planejament%20territorial%20versus%20ordenaci%C3%B3%20urban%C3%ADstica%20el%20desplegament%20del%20PTMB%202010%20a%20l%27%C3%80rea%20Metropolitana%20de%20Barcelona&sc=1&ln=en">Planejament
           territorial versus ordenació urbanística : el desplegament
           del PTMB 2010 a l'Àrea Metropolitana de Barcelona</a>",
}