@article{VergésFernández:99165,
   author    = "Vergés Fernández, Robert (Universitat Politècnica de
           Catalunya)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Les%20infraestructures%20de%20transport%20i%20de%20serveis%20t%C3%A8cnics%20en%20el%20Pla%20Territorial%20Metropolit%C3%A0%20de%20Barcelona%20%28PTMB%29&sc=1&ln=ca">Les
           infraestructures de transport i de serveis tècnics en el
           Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB)</a>",
}