@article{RoviraDuran:99167,
   author    = "Rovira Duran, Maria (Unió de Pagesos de Catalunya)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=El%20tractament%20dels%20espais%20agraris%20en%20el%20Pla%20Territorial%20Metropolit%C3%A0%20de%20Barcelona&sc=1&ln=ca">El
           tractament dels espais agraris en el Pla Territorial
           Metropolità de Barcelona</a>",
}