@article{Nel·lo:99170,
   author    = "Nel·lo, Oriol, 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Geografia)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=El%20Pla%20Territorial%20Metropolit%C3%A0%20de%20Barcelona%20els%20reptes%20de%20futur&sc=1&ln=ca">El
           Pla Territorial Metropolità de Barcelona : els reptes de
           futur</a>",
}