@article{VecianaiMiró:99222,
   author    = "Díez Gil, César and Veciana i Miró, Jaume, dir.
           (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) and Ratera
           Bastardas, Imma, dir. (Institut de Ciència de Materials de
           Barcelona) and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Química",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Processing%20and%20structuring%20of%20molecular%20materials%20for%20enviromental%20and%20biomedical%20applications%20/&sc=1&ln=ca">Processing
           and structuring of molecular materials for enviromental and
           biomedical applications /</a> César Díez Gil ; directors:
           Jaume Veciana i Imma Ratera",
   year     = "2010",
   note     = "Descripció del recurs: el 13 setembre 2011",
}