000099227 001 __ 99227
000099227 003 __BaUAB
000099227 005 __20141210224324.0
000099227 007 __||||||||||
000099227 008 __913s----    spcda||fsm||||0|| 0 cat|c
000099227 020 __ $a 9788469420973
000099227 024 8_ $9 driver $9 primocentral $9 tesisuab $a oai:ddd.uab.cat:99227
000099227 035 __ $a catuab-b1843889
000099227 035 __ $a (ES-BaCBU)b51388893
000099227 035 __ $a oai:www.tdx.cat:10803/32105
000099227 041 __ $a cat
000099227 080 __ $a (043)
000099227 100 1_ $a Paré Brunet, Laia
000099227 245 10 $a Estudis farmacogenètics en el tractament del càncer colorectal $c Laia Paré Brunet ; directora: Montserrat Baiget Bastús $h [Recurs electrònic] /
000099227 260 __ $a Bellaterra: $b Universitat Autònoma de Barcelona, $c DL 2011
000099227 300 __ $a 1 recurs electrònic (128 p.)
000099227 500 __ $a Descripció del recurs: el 13 setembre 2011
000099227 502 __ $a Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, 2010 A tenen un paper rellevant en el desenvolupament d'efectes adversos associats amb el tractament amb 5-FU. Pel que fa a l'estudi de la relació de la resposta i de la toxicitat del tractament amb derivats del platí en pacients amb CCR avançat amb el patró de polimorfismes en gens relacionats amb els mecanismes de reparació de l'ADN de les vies de reparació NER i BER, les conclusions són: - Via NER: 1. El polimorfisme C118T del gen de reparació per escissió del grup de complementació creuada 1 és un bon marcador pronòstic que avalua la resposta i la supervivència en pacients amb CCR tractats amb règims OX/5-FU. 2. El polimorfisme Lys751Gln del gen xeroderma pigmentosa grup D és un marcador pronòstic que avalua la resposta i la supervivència global en pacients tractats amb derivats del platí. - Via BER: 1. No es demostra una associació entre els tres polimorfismes del gen de reparació per raigs X del grup de complementació creuada 1 i els paràmetres clínics que defineixen la remissió clínica i la supervivència. Pel que fa a l'estudi de la resposta a la quimioteràpia amb derivats de platí en pacients amb CCR avançat en relació amb el polimorfisme de la Glutatió-S-transferasa, la conclusió és: 1. No es demostra associació significativa entre el polimorfisme Ile105Val d'aquest gen i la neurotoxicitat induïda pel tractament amb oxaliplatí. A have a role in the development of adverse effects associated with treatment with 5-FU. Regarding the study of the relationship between the response and toxicity of treatment with platinum derivatives in patients with advanced CRC with the pattern of polymorphisms in genes related to the mechanisms of DNA repair pathways: NER and BER, the conclusions are: - Via NER: 1. The C118T polymorphism of the gene for excision repair cross complementing 1 is a good prognostic marker to evaluate response and survival in patients with CRC treated with regimens OX/5-FU. 2. Polymorphism Lys751G in the Xeroderma Pigmentosum group D gene is a prognostic marker to evaluate the response and overall survival in patients treated with platinum derivatives. - Via BER: 1. Not demonstrated an association between three polymorphisms of the X-ray repair complementing group 1 gene and clinical parameters that define clinical remission and survival. Regarding the study of response to chemotherapy with platinum derivatives in patients with advanced CRC in relation to the polymorphism of glutathione-S-transferase P1 gene, the conclusion is: 1. It demonstrates a significant association between the Ile105Val polymorphism of this gene and treatment with oxaliplatin-induced neurotoxicity.
000099227 540 __ $a ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. $u http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
000099227 546 __ $a Català.
000099227 650 _4 $a Farmacogenètica
000099227 650 _4 $a Còlon $x Càncer
000099227 650 _4 $a Recte $x Càncer
000099227 650 _4 $a Càncer $x Tractament
000099227 655 _4 $a Tesis i dissertacions electròniques
000099227 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
000099227 700 __ $a Baiget Bastús, Montserrat, $e dir. $u Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona, Catalunya). Servei de Genètica
000099227 710 1_ $9 406 $a Universitat Autònoma de Barcelona. $b Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
000099227 730 0_ $a TDX
000099227 856 41 $3 Adreça alternativa $u http://hdl.handle.net/10803/32105
000099227 856 40 $p 142 $s 2391347 $u http://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_32105/lpb1de1.pdf
000099227 907 __ $a .b18438891 $b 14-09-11 $c 14-09-11
000099227 936 __ $a Lliure
000099227 940 __ $a UAB
000099227 980 __ $a TESIS $b UAB
000099227 998 __ $a adu $b 14-09-11 $c m $d q $e - $f cat $g spc $h 0 $i 0