@article{PeñuelasiReixach:99234,
   author    = "Seco Guix, Roger and Peñuelas i Reixach, Josep, dir.
           (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) and
           Filella Cubells, Iolanda, dir. (Centre de Recerca Ecològica
           i Aplicacions Forestals) and Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia
           Vegetal i d'Ecologia",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Emissi%C3%B3%20de%20compostos%20org%C3%A0nics%20vol%C3%A0tils%20en%20vegetaci%C3%B3%20mediterr%C3%A0nia%20COVs%20oxigenats%20de%20cadena%20curta%2C%20interacci%C3%B3%20entre%20organismes%20i%20impacte%20atmosf%C3%A8ric%20/&sc=1&ln=ca">Emissió
           de compostos orgànics volàtils en vegetació mediterrània
           : COVs oxigenats de cadena curta, interacció entre
           organismes i impacte atmosfèric /</a> per Roger Seco Guix ;
           amb el vistiplau dels directors de tesi: Josep Peñuelas i
           Reixach, Iolanda Filella Cubells",
   year     = "2011",
   note     = "Descripció del recurs: el 19 setembre 2011",
}