Emissió de compostos orgànics volàtils en vegetació mediterrània : COVs oxigenats de cadena curta, interacció entre organismes i impacte atmosfèric - Seco Guix, Roger ; Peñuelas i Reixach, Josep, dir. (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Filella Cubells, Iolanda, dir. (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
 
Comments (0) | Reviews (0)
Be the first to review this document.

Add review

Rate this article:
Give a title to your review:
Write your review:
Note: you have not defined your nickname.
N/D will be displayed as the author of this comment.