@article{99237,
   author    = "Alibés i Arqués, Ramon (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Química) and Font i Cierco,
           Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament
           de Química) and Bourdelande Fernández, José Luis, dir.
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Química) and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Química",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=S%C3%ADntesi%20total%20de%20%28%2B%29-I%28-%29%20grandisol%20fotocicloaddiccio%20%282%2B2%29%20diastereoselectiva%20de%202%285H%29-furanones%20a%20laquens%20/&sc=1&ln=ca">Síntesi
           total de (+)-I(-) grandisol : fotocicloaddiccio (2+2)
           diastereoselectiva de 2(5H)-furanones a laquens /</a> Ramon
           Alibés i Arqués ; [directors Josep Font i Cierco, José
           Luis Bourdelande Fernández]",
   year     = "2011",
   note     = "Descripció del recurs: el 21 setembre 2011",
}