@article{99237,
   author    = "Alibés i Arqués, Ramon (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Química) and Font i Cierco, Josep
           dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Química) and Bourdelande Fernández, José Luis dir.
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Química) and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Química",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=S%C3%ADntesi%20total%20de%20%28%2B%29-I%28-%29%20grandisol%20fotocicloaddiccio%20%282%2B2%29%20diastereoselectiva%20de%202%285H%29-furanones%20a%20laquens%20/&sc=1&ln=en">Síntesi
           total de (+)-I(-) grandisol : fotocicloaddiccio (2+2)
           diastereoselectiva de 2(5H)-furanones a laquens /</a> Ramon
           Alibés i Arqués ; [directors Josep Font i Cierco, José
           Luis Bourdelande Fernández]",
   year     = "2011",
   note     = "Descripció del recurs: el 21 setembre 2011",
}