@article{MolinsiGrau:99242,
   author    = "Gich i Garcia, Martí and Molins i Grau, Elies dir.
           (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) and Roig
           Serra, Anna dir. (Institut de Ciència de Materials de
           Barcelona) and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Física ",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Nanopart%C3%ADcules%20magn%C3%A8tiques%20en%20matrius%20de%20s%C3%ADlice%20/&sc=1&ln=en">Nanopartícules
           magnètiques en matrius de sílice /</a> Martí Gich i
           Garcia ; [directors de tesi: Anna Roig Serra i Elies Molins
           Grau]",
   year     = "2011",
   note     = "Descripció del recurs: el 21 setembre 2011",
}