@article{RoigiSerra:99242,
   author    = "Gich i Garcia, Martí and Roig i Serra, Anna, dir.
           (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) and
           Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Nanopart%C3%ADcules%20magn%C3%A8tiques%20en%20matrius%20de%20s%C3%ADlice%20/&sc=1&ln=ca">Nanopartícules
           magnètiques en matrius de sílice /</a> Martí Gich i
           Garcia ; [directors de tesi: Anna Roig Serra i Elies Molins
           Grau]",
   year     = "2011",
   note     = "Descripció del recurs: el 21 setembre 2011",
}