@article{ElsprestigiososguardonseuropeusEuropeanBusinessAwardshanseleccionatlabiotecnològicacatalanaAB-Biotics:99273,
   author    = "Els prestigiosos guardons europeus European Business Awards
           han seleccionat la biotecnològica catalana AB-Biotics,
           entre més de 15.000 candidatures, com a finalista nacional
           per a l'edició 2012-2013",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=AB-Biotics%2C%20finalista%20dels%20European%20Business%20Awards&sc=1&ln=ca">AB-Biotics,
           finalista dels European Business Awards</a>",
}