@article{GarcíaAlgar:99289,
      author       = "García Algar, Óscar  (Universitat Autònoma de Barcelona.
                      Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de
                      Medicina Preventiva)",
      title        = "<a
                      href="/search?f=title&p=El%20consum%20matern%20de%20subst%C3%A0ncies%20d%27ab%C3%BAs%20pot%20provocar%20canvis%20adversos%20en%20la%20placenta&sc=1&ln=en">El
                      consum matern de substàncies d'abús pot provocar canvis
                      adversos en la placenta</a>",
}