@article{GarcíaAlgar:99289,
   author    = "García Algar, Óscar (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de
           Medicina Preventiva)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=El%20consum%20matern%20de%20subst%C3%A0ncies%20d%27ab%C3%BAs%20pot%20provocar%20canvis%20adversos%20en%20la%20placenta&sc=1&ln=ca">El
           consum matern de substàncies d'abús pot provocar canvis
           adversos en la placenta</a>",
}