@article{PocaPastor:99290,
   author    = "Poca Pastor, María Antonia (Vall d'Hebron Hospitals.
           Institut de Recerca) and Sahuquillo Barris, Juan (Vall
           d'Hebron Hospitals. Institut de Recerca) and Solana Díaz,
           Elizabeth (Vall d'Hebron Hospitals. Institut de Recerca) and
           Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut de Recerca",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Efectes%20del%20tractament%20de%20la%20hidrocef%C3%A0lia%20cr%C3%B2nica%20de%20l%27adult&sc=1&ln=ca">Efectes
           del tractament de la hidrocefàlia crònica de l'adult</a>",
}