@article{ReyesGarcía:99292,
   author    = "Reyes García, Victoria (Institut de Ciència i Tecnologia
           Ambientals)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Coneixen%20els%20habitants%20de%20les%20%C3%80rees%20Protegides%20les%20caracter%C3%ADstiques%20d%27aquestes%3F&sc=1&ln=ca">Coneixen
           els habitants de les Àrees Protegides les característiques
           d'aquestes?</a>",
}