@article{EstévezEscalera:99294,
   author    = "Estévez Escalera, Jordi (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Prehistòria) and Hardy, Karen 
           and Pérez, Manuela and Departament de Prehistòria ",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Aprop%20del%20tsunami%20arqueologia%20prehist%C3%B2rica%20al%20nord%20d%27Esc%C3%B2cia&sc=1&ln=en">Aprop
           del tsunami : arqueologia prehistòrica al nord
           d'Escòcia</a>",
}