@article{99384,
   author    = "Arbonès, Jordi",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Vig%C3%A8ncia%20d%27una%20narrativa%20molt%20humana&sc=1&ln=ca">Vigència
           d'una narrativa molt humana</a>",
   month    = "feb",
   year     = "1977",
}