@article{99402,
   author    = "Rodoreda, Mercè and Campillo, Maria, ed.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Merc%C3%A8%20Rodoreda%20dues%20confer%C3%A8ncies%20radiades%20durant%20la%20guerra%20civil%20/&sc=1&ln=ca">Mercè
           Rodoreda: dues conferències radiades durant la guerra civil
           /</a> Edició i presentació de Maria Campillo",
}