@article{99404,
   author    = "Balaguer, Josep M.",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Sebasti%C3%A0%20Juan%20Arb%C3%B3%20i%20la%20crisi%20d%27uns%20models%20culturals%20en%20la%20Catalunya%20dels%20anys%2030%20/&sc=1&ln=ca">Sebastià
           Juan Arbó i la crisi d'uns models culturals en la Catalunya
           dels anys 30 /</a> Josep M. Balaguer",
}