@article{VilaiMitjà:99405,
   author    = "Vila i Mitjà, Assumpció (Institució Milà i Fontanals)
           and Estévez Escalera, Jordi (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Prehistòria)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Sola%20ante%20el%20peligro%20la%20arqueologia%20ante%20las%20ciencias%20auxiliares&sc=1&ln=ca">Sola
           ante el peligro : la arqueologia ante las ciencias
           auxiliares</a>",
}