@article{99414,
   author    = "Cabezón Ponsoda, Óscar and Marco Sánchez, Ignasi, dir.
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
           i Cirurgia Animals) and Segalés Coma, Joaquim, dir.
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat
           i d'Anatomia Animals) and Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Infection%20studies%20with%20chamois%20border%20disease%20virus%20in%20pyrenean%20chamois%2C%20sheep%20and%20pig%20/&sc=1&ln=ca">Infection
           studies with chamois border disease virus in pyrenean
           chamois, sheep and pig /</a> Òscar Cabezón Ponsoda ;
           directores, Ignasi Marco Sánchez, Joaquim Segalés i Coma",
   year     = "2011",
   note     = "Descripció del recurs: 13 juliol 2012",
}