@article{99419,
   author    = "Napp Avelli, Sebastián and Casal i Fàbrega, Jordi, dir.
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat
           i d'Anatomia Animals) and Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Application%20of%20stochastic%20models%20to%20assess%20the%20probability%20of%20introduction%20and%20persistence%20of%20bluetongue%20in%20an%20area%20incidencia%2C%20prevenci%C3%B3n%20e%20implicaciones%20post-operatorias%20en%20caballos%20operados%20de%20c%C3%B3lico%20/&sc=1&ln=ca">Application
           of stochastic models to assess the probability of
           introduction and persistence of bluetongue in an area :
           incidencia, prevención e implicaciones post-operatorias en
           caballos operados de cólico /</a> Sebastián Napp Avelli ;
           director, Jordi Casal i Fàbrega",
   year     = "2011",
   note     = "Descripció del recurs: 18 juliol 2012",
}