@article{RialpCriado:99422,
   author    = "Pergelova, Albena (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament d’Economia de l’Empresa) and Rialp Criado,
           Josep dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament
           d’Economia de l’Empresa) and Prior Jiménez, Diego 
           dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament
           d’Economia de l’Empresa) and Universitat Autònoma de
           Barcelona Departament d'Economia de l'Empresa ",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Connecting%20customers%20with%20the%20company%20the%20role%20of%20interactiveness%20and%20its%20effect%20on%20performanceb%20/&sc=1&ln=en">Connecting
           customers with the company : the role of interactiveness and
           its effect on performanceb /</a> Albena Pergelova",
   year     = "2010",
   note     = "Descripció del recurs: el 08 abril 2011",
}