@article{AznarSoler:99448,
   author    = "Montiel Rayo, Francisca and Aznar Soler, Manuel, 1951- ,
           dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Filologia Espanyola) and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Facultat de Filosofia i Lletres",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Esteban%20Salazar%20Chapela%20en%20su%20%C3%A9poca%20obra%20literaria%20y%20period%C3%ADstica%20%281923-1939%29%20/&sc=1&ln=ca">Esteban
           Salazar Chapela en su época : obra literaria y
           periodística (1923-1939) /</a> Francisca Montiel Rayo ;
           tesis doctoral dirigida por Manuel Aznar Soler",
   year     = "2011",
   note     = "Descripció del recurs: el 28-10-2011",
}