@article{FerrándezArenaz:99453,
   author    = "Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) and Ferrández
           Arenaz, Adalberto dir. and Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Didactica de la Matematica i les
           Cc. Experimentals",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Aprendizaje%20y%20cambio%20de%20actitud%20en%20la%20did%C3%A1ctica%20especial%20de%20las%20matem%C3%A1ticas%20/&sc=1&ln=en">Aprendizaje
           y cambio de actitud en la didáctica especial de las
           matemáticas /</a> Joaquín Gairín Sallán ; [sota la
           drecció del Dr. Adalberto Ferrández Arenaz]",
   year     = "2011",
   note     = "Descripció del recurs: el 28-10-2011",
}