@article{Carrasco:99455,
   author    = "Bertran Tarrés, Marta and Carrasco, Sílvia, dir.
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament
           d'Antropologia Social i Cultural)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=De%20les%20expectatives%20a%20les%20relacions%20infants%2C%20maternitat%20i%20atenci%C3%B3%20a%20la%20inf%C3%A0ncia%20en%20una%20Barcelona%20diversa%20/&sc=1&ln=en">De
           les expectatives a les relacions: infants, maternitat i
           atenció a la infància en una Barcelona diversa /</a>
           autora: Marta Bertran Tarrés ; directora: Sílvia Carrasco
           Pons",
   year     = "2011",
   note     = "Descripció del recurs: el 28-10-2011",
}